Tietosuoja

Tietosuoja

Yhdistyksemme jäsentiedot suojataan siten, että puheenjohtaja säilyttää jäsenrekisteriä. Rekisteriseloste on nähtävissä kotisivulla. Näitä käytetään jäsenmaksun ja jäsenmäärän tarkistamiseen, jäsentiedotteen lähettämiseen ja retki- sekä koulutusilmoittautumisten yhteydessä. Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.  

Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry toiminnan tavoitteena on edistää joogan harrastusta ja lisätä tietoa joogasta. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja muille kiinnostuneille opetustilaisuuksia joogaan liittyen. Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Joogaliiton kanssa. Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry (SSJY) on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin, mm.: 1. Mitkä ovat yhteystietomme 2. Millaisia tietoja keräämme 3. Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään 4. Mikä on käsittelyn oikeusperuste 5. Kuinka kauan tietoja säilytetään 6. Miten palvelussa käytetään evästeitä 7. Mihin tietoja luovutetaan ja siirretään 8. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on. 

1. Yhteystiedot Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry (Patentti- ja rekisterihallitus http://yhdistysrekisteri.prh.fi/othaku.htx?kieli=1&oskori=NEW rek.nro 131.957) Yhteyshenkilö: Sinikka Tala, puheenjohtaja Osoite: pj.sjkjooga@gmail.com 

2. Käsiteltävät tiedot Yhdistyksen jäsenistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: - Täydellinen nimi - Postiosoite - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero Seminaareihin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: - Täydellinen nimi - Postiosoite/ Laskutustiedot - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero Koulutuksiin ja retkille osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: - Täydellinen nimi - Postiosoite/ Laskutustiedot - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero Seinäjoen Seudun Joogayhdistys ry:n sivuilta aineistoa lataavista henkilöistä ei kerätä tietoja. Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä, toteuttaa seminaareja, koulutuksia, retkiä ja tehdä markkinointia. Kunkin henkilön tietoihin voidaan myös merkitä suoramarkkinointisuostumus tai -kielto. 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten: - Jäsenyyssuhteen hoitaminen, tiedottaminen toiminnasta ja laskutus. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Laskutustietoja, jotka voivat poikkeuksellisesti sisältää henkilötietoja, käsittelemme myös noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. - Koulutusten, seminaarien, retkien ja tapahtuminen järjestäminen. Käsittelemme tällöin tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka henkilö on tilannut. - Markkinointi SSJY:n koulutuksista, seminaareista, retkistä ja tapahtumista sekä satunnaisesti myös valittujen yhteistyökumppanien palveluista. Käsittelemme tällöin tietoja henkilön ja SSJY:n välisen asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) taikka henkilön antaman suostumuksen perusteella. 

4. Tietojen säilytysaika Käsittelemme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi: - Jäsentietoja säilytämme niin kauan kuin henkilö on jäsenyyssuhteessa yhdistykseen eikä henkilö ole pyytänyt tietojensa poistamista. - Potentiaalisten jäsenten tietoja (ml. aiemmin SSJY:n toiminnassa mukana olleet henkilöt sekä seminaareihin ja koulutuksiin osallistuneet henkilöt) säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii tehtävässä, jossa hänen oletetaan olevan kiinnostuneen SSJY:n toiminnasta, eikä henkilö ole pyytänyt tietojensa poistamista. - Tiedot seminaareihin osallistumisesta ja koulutuksista säilytetään noin kaksi vuotta. - Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista tai tutkimuksista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 

6. Evästeet emme käytä evästeitä 

7. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin: - Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröity voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme sopimuksen tai suostumuksen perusteella. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus (esim. suoramarkkinointiin liittyen) ottamalla yhteyttä tämän selosteen alussa mainittuun yhteyshenkilöön. - Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, jota suoritamme oikeutetun edun perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. - Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi 


18.1.2021
Etsi